Published: 2019-03-29

Comparison of beta2-adrenergic and hyperemia-induced arterial vasodilation assessed by digital pulse contour analysis

Andrzej Wykretowicz, Karolina Adamska, Przemysław Guzik, Marcin Zwanzig, Mateusz Dziarmaga, Tomasz Krauze

7-11

LC-MS/MS based targeted metabolomics method for analysis of serum and cerebrospinal fluid

Szymon Plewa, Paweł Dereziński, Jolanta Florczak-Wyspiańska, Karolina Popławska-Domaszewicz, Wojciech Kozubski, Bartosz Sokół, Roman Jankowski, Jan Matysiak, Zenon J. Kokot

12-20

The characteristic of dietary supplementation among elderly women

Rafal Wojciech Wojciak, Angelika Cisek-Woźniak, Ewa Tomczak

26-33

Posturography examination as a diagnostic tool in children - a review of the literature

Joanna Monika Borek, Roksana Ewa Malak, Teresa Matthews-Brzozowska, Włodzimierz Samborski

34-38

CYP3A drug metabolism in the developmental age: recent advances

Jan Krzysztof Nowak, Bartłomiej Bancerz, Alicja Bartkowska-Śniatkowska

58-61

Study of serum metabolic profiles of patients with non-small cell lung cancer with special emphasis on the smoking status of patients

Agnieszka Klupczynska, Mariusz Kasprzyk, Wojciech Dyszkiewicz, Marcin Grabicki, Halina Batura-Gabryel, Zenon J. Kokot, Jan Matysiak

62-65