Published: 2018-09-28

Ausgewählte psychologische-etische und sexualprobleme in der kinder- und jugendgynäkologie

Grażyna Jarząbek-Bielecka, Malgorzata Mizgier, Ewa Mojs, Anna Rutz, Maksymilian Jarząbek, Zuzanna Jarząbek, Elżbieta Sowińska-Przepiera, Mirela Niedzielska, Witold Kędzia

154-157

Genetic background of Meniere’s disease

Krzysztof Szyfter, Wojciech Gawęcki, Witold Szyfter

158-161

Folliculitis decalvans – a case study and an overview of literature

Joanna Wróbel, Anna Sadowska-Przytocka, Dorota Jenerowicz, Monika Bowszyc-Dmochowska, Magdalena Czarnecka-Operacz

164-170