Published: 2015-06-30

Time estimation and time perceiving in patients receiving intravenous anaesthesia for endoscopic procedures

Włodzimierz Płotek, Małgorzata Sobol-Kwapinska, Marcin Cybulski, Anna Kluzik, Małgorzata Grześkowiak, Leon Drobnik

71-77

Predicting the risk of atherosclerosis in patients with cystic fibrosis – rationale and design of a prospective cohort study

Edyta Mądry, Jan Nowak, Andrzej Wykrętowicz, Ewa Wenska-Chyży, Anna Miśkiewicz-Chotnicka, Jarosław Walkowiak

126-128

Project “Equalizing opportunities – raising competence of children with disabilities”

Bartosz Piasecki, Ewa Mojs, Anna Sudoł, Włodzimierz Samborski

129-131