Mental and social well-being versus physical disability – the diagnosis of the problems

Authors

  • Jadwiga Rzempowska Faculty of Medicine, State University of Applied Sciences in Kalisz, Poland
  • Monika Zysnarska Chair of Social Medicine, Poznan University of Medical Sciences, Poland
  • Barbara Stawińska-Witoszyńska Chair of Social Medicine, Poznan University of Medical Sciences, Poland
  • Jan Kłos Chair of Social Medicine, Poznan University of Medical Sciences, Poland
  • Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz Chair of Social Medicine, Poznan University of Medical Sciences, Poland
  • Alicja Krzyżaniak Chair of Social Medicine, Poznan University of Medical Sciences, Poland
  • Tomasz Maksymiuk Chair of Social Medicine, Poznan University of Medical Sciences, Poland

DOI:

https://doi.org/10.20883/jms.2016.3

Keywords:

mental well-being, social well-being, physical fitness, physical disability

Abstract

Introduction. Health is most frequently defined as full well-being in the biological, psychological and social sense. A disorder of a person’s functioning in any of these spheres triggers changes in the remaining ones. Such destabilization may result in losing the ability to cope with everyday situations.
Aim. The objective of the study was to recognize the self-assessment of the mental well-being, along with the selected elements of the social situation, of young, physically impaired persons living in the countryside.
Material and methods. The research was conducted on the population of physically disabled individuals – with legally granted disability class, living in the countryside in the Wielkopolskie province, aged 18–45 years. The applied technique was an interview based on an original questionnaire with 96 questions.
Results. Over a half of the respondents confirmed that their disability affects their mental state. They often suffer from depressed mood, feeling of loneliness, feeling of being a “burden” for others. As many as 41.7% of respondents admitted suicidal thoughts.
Conclusions. The situation of disabled people living in the countryside is particularly difficult. Financial problems, unemployment, limited access to health care negatively influence the mental well-being of young persons, often leading to a depressed mood. In consequence, they often experience suicidal thoughts.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Nowicki G, Ślusarska B. Determinanty społeczno-demograficzne wartościowania zdrowia wśród pracujących osób dorosłych. Hygeia Public Health. 2011;46(2):280–285.

Gitling M. Socjologiczne koncepcje zdrowia, choroby i niepełnosprawności. In: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. Kwartalnik Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. 3, lipiec-wrzesień. 2010:7–29.

Woynarowska B. Encyklopedia zdrowia. Wyd. PWN, Warszawa. 2008:28–31.

Maart S, Eide Arne Henning, Jelsma J, Loeb Mitchell, Ka Toni M. Environmental barriers experienced by urban and rural disabled people in South Africa. Disability & Society. 06/2007;22(4):357–369.

Iezzoni LI1, Killeen MB, O'Day BL. Rural residents with disabilities confront substantial barriers to obtaining primary care. Health Serv Res. 2006 Aug;41(4 Pt 1):1258–75.

International Classification of Functioning. Disability and Health. WHO, Genewa. 2001:110–160.

Majewski T. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia. Praca i rehabilitacja niepełnosprawnych. 2008;4:119–120, 8–10.

Brzeski Z, Zagórski J. Narażenia na szkodliwe czynniki środowiska ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich. Med Środowiskowa. 1998:1, 17.

Fornal R, Dworzański T, Jędrzejewska B. Epidemiologia urazów jako problem najbliższej przyszłości. In: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. Tom II. Karwat ID. (eds.). Liber, Lublin. 2002:143–144.

Grys G, Uszyński H, Sawicki G, Orłowski J. Socjoekonomiczne następstwa obrażeń pourazowych ręki. Chir Narządu Ruchu i Ortopedia Polska. 1998;63(1):67–74.

Janiszewski Cz. Rozpowszechnienie chorób układu krążenia wśród mieszkańców z rejonu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wyrykach. Med Ogólna. 1998;4:4.

Karski JB. Statystyka wypadków w Polsce. Służba Zdrowia 6–10 grudnia. 2001;(94–95):3089–3090.

Kiwerski J. Współczesne poglądy na rehabilitację. In: Kiwerski J. (ed.). Rehabilitacja medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005; 28–30.

Król M, Przybyłka A. Rynek pracy osób niepełnosprawnych. In: Frąckiewicz J. (ed.). Niepełnosprawni w środowisku społecznym. Wyd. AE, Katowice. 1999:143–183.

Krupa Sz, Karwat DI. Rodzaje urazów głowy a okoliczności wypadków. In: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. Tom II. Karwat ID. (ed.). Liber, Lublin. 2002:127–130.

De Bruin A, Picavet HSJ, Nossikov A. Health interview surveys: Towards international harmonization of methods and instruments. European Series. 58, WHO Regional Publications, Copenhagen. 1996; 63–73.

Krause MN, Jay GM. What do Global Self-Rated Health Items Measure? Medical Care. 32(9):930–942.

Bickenbach JE. Minority rights or universal participation: the politics of disablement. In: Jones M, Marks LA (eds.). Disability, Divers – ability and Legal Change. The Hague: Kluwer Law International/Martinus Nijhoff Publishers. 1999; 101–115.

Garbat M, Paszkowicz MA. Jakość życia osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim – diagnoza sytuacji materialno-bytowej. In: Palak Z. (ed.). Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. 2006; 261–275.

Ostrowska A, Szczepankowska B. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych – stan i potrzeby. In: Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego. KUP, Warszawa 1998; 13–23.

Gorajewska D (ed.). Społeczeństwo równych szans. Tendencje i kierunki zmian. Integracja. Warszawa 2005; 10–24.

Stelcer B. Jakość życia jako pojęcie subiektywne i wielowymiarowe. Pielęgniarstwo Polskie. 2001;2:227–233.

Murray Ch, Lombardi A, Bender F, Gerdes H. Social support: main and moderating effects on the relation between financial stress and adjustment among college students with disabilities. Social Psychology of Education. June. 2013;16(2):277–295.

Kirenko J. Oblicza niepełnosprawności. Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Lublin. 2006;15–36:97–106, 107–122.

Giannini MJ, Bergmark B, Kreshover S, Elias E, Plummer C, O'Keefe E. Understanding suicide and disability through three major disabling conditions: Intellectual disability, spinal cord injury, and multiple sclerosis. Disabil Health J. 2010 Apr;3(2):74–8. doi: 10.1016/j.dhjo.2009.09.001. Epub. 2009 Nov 3.

Kirenko J. Oblicza niepełnosprawności. Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin 2006; 15–36, 97–106, 107–122.

Kirenko J. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. Ryki 2002; 349–361.

Lake T. Samotność jak sobie z nią radzić. Warszawa. 1993:93.

Berkman LF, Glass T, Brissette I, Seeman TE. From social integration to health: Durkheim in the new millennium. Social Science & Medicine. 2000;51(6):843–857.

Berkman LF, Glass T. Social integration, social networks, social support, and health, In: Berkman LF, Kawachi I. (eds.). Social epidemiology, Oxford University Press, New York 2000; 137–173.

Hulek A. Zawodowa rehabilitacja inwalidów. PZWL 1997; 56–167.

Downloads

Published

2016-03-31

How to Cite

1.
Rzempowska J, Zysnarska M, Stawińska-Witoszyńska B, Kłos J, Gromadecka-Sutkiewicz M, Krzyżaniak A, Maksymiuk T. Mental and social well-being versus physical disability – the diagnosis of the problems. JMS [Internet]. 2016 Mar. 31 [cited 2022 Jul. 2];85(1):22-9. Available from: https://jms.ump.edu.pl/index.php/JMS/article/view/90

Issue

Section

Original Papers