Published: 2016-02-12

The benefits and risks of short-term diet changes on the example of the use a 5-week long lactoovovegetarian diet. Analysis of 7-day nutritional surveys of women – preliminary study

Department of Physiology, Poznan University of Medical Sciences, Poland
Department of Palliative Medicine, Poznan University of Medical Sciences, Poland
Division of Biology of Civilization-Related Diseases, Poznan University of Medical Sciences, Poland
Department of Physiology, Poznan University of Medical Sciences, Poland Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University, Poland
short-term diet lactoovovegetarians nutritional survey

Abstract

Aim. Due to more frequent incidence of diet related diseases, alternative methods of nutrition become more popular. The aim of this paper is to determine the degree of balance of a short-term lactoovovegetarian diet followed by those who do not have any previous experience with such a diet. Moreover, the study aims at comparing its findings with results of a nutritional analysis carried out in the case of volunteers following a long-term lactoovovegetarian diet.
Material and methods. The method chosen in this study is a nutritional analysis based on 7-day long nutritional surveys. Diet 5.0 software was used analyze this data. The tests were conducted among 9 lactoovovegetarians females (LVD – long-term vegetarian diet) and 9 females who decided to follow a lactoovovegetarian diet for the duration of 5 weeks (SVD – short-term vegetarian diet). In the latter case, nutritional surveys were performed in the week preceding the experiment (SVD1/control group) and the last week of the diet (SVD2).
Results. In LVD group, when compared with SVD1, significant differences in average daily intake of vitamin E, fat and plant fiber have transpired. After analyzing data from nutritional surveys of SVD2 group, significant differences in the amount of basic nutritional elements (e.g. smaller amount of fat and fiber), microelements (e.g. lower supply of calcium, iron, magnesium) and vitamins (vitamin E, thiamine, niacin) have been noted, as compared to LVD group. When comparing data within SVD group, i.e. a traditional diet and a 5 week long lactoovovegetarian diet significantly lower supplies of vitamins B1, B3, B12 and D were observed than before starting the experiment.
Conclusions. A short-term change of eating habits from a traditional diet into a lactoovovegetarian one may result in insufficient supply of numerous nutrients.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Burke LE, Hudson AG, Warziski MT, Styn MA, Music E, Elci OU, Sereika SM. Effects of a vegetarian diet and treatment preference on biochemical and dietary variables in overweight and obese adults: a randomized clinical trial. Am J Clin Nutr. 2007 Sep;86(3):588–596.
 2. Craig WJ, Mangels AR, American Dietetic Association. Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. J Am Diet Assoc. 2009 Jul;109(7):1266–1282.
 3. Fraser G.E. Vegetarian diets: what do we know of their effects on common chronic diseases? Am J Clin Nutr. 2009 May;89(5):1607S-1612S.
 4. Medkova IL, Mosiakina LI, Biriukova LS. Estimation of action of lactoovovegetarian and vegan diets on blood level of atherogenic lipoproteins in healthy people. Vopr Pitan. 2002;71(4):17–9.
 5. Newby PK, Tucker KL, Wolk A. Risk of overweight and obesity among semivegetarian, lactovegetarian, and vegan women. Am J Clin Nutr. 2005 June;81(6):1267–1274.
 6. Lisowska A, Chabasińska M, Przysławski J, Schlegel-Zawadzka M, Mądry E, Walkowiak J. The influence of 24-months of lactoovovegetarian and vegan diet on nutritional status, energy and macronutrient intake. Pediatr Współcz. 2010;12(2):121–125.
 7. Leitzmann C. Vegetarian diets: what are the advantages? Forum Nutr. 2005;57:147–156.
 8. Sobate J. The contribution of vegetarian diets to human health. Forum Nutr. 2003;56:218–220.
 9. Larsson CL, Johansson GK. Dietary intake and nutritional status of young vegans and omnivores in Sweden. Am J Clin Nutr. 2002 July;76(1):100–106.
 10. Ball MJ, Bartlett MA. Dietary intake and iron status of Australian vegetarian women. Am J Clin Nutr. 1999 Sep;70(3):353–358.
 11. Kim MK, Cho SW, Park YK. Long-term vegetarians have low oxidative stress, body fat, and cholesterol levels. Nutr Res Pract. 2012 Apr;6(2):155–161.
 12. Jarosz M (editor). Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia; 2012.
 13. Nagalski A, Bryła J. Zastosowanie niacyny w terapii. Postępy Hig Med Dośw. 2007 May;61:288–302.
 14. Tylicki A, Siemieniuk M. Tiamina i jej pochodne w regulacji metabolizmu komórek. Postępy Hig Med Dośw. 2011 July;65:447–469.
 15. Chabasińska M, Przysławski J, Lisowska A, Schlegel-Zawadzka M, Grzymisławski M, Walkowiak J. Typ i czas stosowania diety wegetariańskiej a surowicze stężenie witaminy B12. Prz Gastroenterol. 2008;3(2):63–67.
 16. Kunachowicz H, Nadolna I, Iwanow K, Przygoda B. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1997.
 17. Sobaś K, Wądołowska L, Słowińska MA, Człapka-Matyasik M, Niedźwiedzka E, Szczepańska J. Analiza charakterystycznych modeli spożycia wapnia przez pary rodzinne matka-córka. Probl Hig Epidemiol. 2011 Jan;92(1): 54–62.
 18. Paradowska-Stankiewicz I, Trafalska E, Grzybowski A. Realizacja zapotrzebowania na wybrane witaminy i składniki mineralne w diecie młodzieży. Nowa Medycyna. 2000;12.
 19. Siwulski M, Sobieralski K, Sas-Golak I. Wartość odżywcza i prozdrowotna grzybów. Żywn Nauka Technol Jakość. 2014;1(92):16–28.
 20. Tukaj C. Właściwy poziom witaminy D warunkiem zachowania zdrowia. Postępy Hig Med Dośw. 2008;62:502–510.
 21. Ziemlański Ś (editor). Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2001; 211–280.
 22. Kunachowicz H, Nadolna I, Przygoda B, Iwanow K. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005.
 23. Charzewska J, Chlebna-Sokół D, Chybicka A, Czech-Kowalska J, Dobrzańska A, Helwich E, Imiela JR, Karczmarewicz E, Książyk JB, Lewiński A, Lorenc RS, Lukas W, Łukaszkiewicz J, Marcinowska-Suchowierska E, Milanowski A, Milewicz A, Płudowski P, Pronicka E, Radowicki S, Ryżko J, Socha J, Szczapa J, Weker H. Zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D w Polsce. Standardy Medyczne/Pediatia. 2009;6:875–879.

How to Cite

1.
Czyżewska-Majchrzak Łucja, Krzymińska-Siemaszko R, Pelczyńska M, Witmanowski H. The benefits and risks of short-term diet changes on the example of the use a 5-week long lactoovovegetarian diet. Analysis of 7-day nutritional surveys of women – preliminary study. JMS [Internet]. 2016Feb.12 [cited 2020Aug.9];84(4):235-43. Available from: https://jms.ump.edu.pl/index.php/JMS/article/view/5