Styles of coping in a stressful situation, social support and psychological consequences in emigrants from the Netherlands

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20883/medical.e431

Keywords:

emigration, stress, the Netherlands, styles of coping, social support

Abstract

Emigration is an experience irrevocably associated with stress caused by leaving one’s family home, changing one’s social environment as well as living conditions, etc. The main aim of this study was to establish if and what correlations there are between different styles of coping with stress, social support and psychological consequences resulting from the emigration of a group of 96 Polish emigrants living in the Netherlands. The participants were clients of the Pomoc Nederland (the name reflects the company’s objective to help the Poles living in the Netherlands) company, aged from 31 to 50 years and they had lived abroad for 1 to 20 years. The research tools applied in the study included the Social Support Questionnaire and the Inventory to Measure Coping Strategies with Stress Mini-COPE. The psychological consequences of emigration-related stress were evaluated using: the Scale of Positive and Negative Experience (SPANE), the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and the Satisfaction with Life Scale (SWLS). The findings showed that in the group of subjects, certain personal resources were significantly correlated with constructive strategies of coping with stress while living abroad. It was revealed that among the evaluated emigrants only emotional support was significantly correlated with certain psychological consequences resulting from emigration-related stress.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Warwas I, Rogozińska-Pawełczyk A. Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 2000.

Lazarus R, Folkman S. Stress, appraisal, and coping. New York: Springer; 1984.

Terelak J. Psychologia stresu. Bydgoszcz: Oficyna Wyd. Branta; 2001.

Heszen-Niejodek I. Stres i radzenie sobie-główne kontrowersje. In: Heszen-Niejodek I, Ratajczak Z, eds. Człowiek w sytuacji stresu. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego; 2000:12-43.

Strelau J. Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk: GWP; 2000.

Miniszewska J, Chodkiewicz J. Zmaganie się z przewlekłą chorobą somatyczną w świetle psychologicznej koncepcji stresu. Przegląd Lekarski. 2013;70 (7):448-53.

Grabowski D, Pollak A, Czerw A. Dimensions of work ethic as predictors of strategies to cope with stress. Medycyna Pracy. 2017 Aug 25;. https://doi.org/10.13075/mp.5893.00528

Kulmatycki L. Emocje i stres. In: Woynarowska B, ed. Edukacja Zdrowotna. Podręcznik Akademicki. Warszawa: PWN; 2008:57-64.

Ogińska-Bulik N, Juczyński Z. Osobowość – stres a zdrowie. Warszawa: Difin; 2010.

Smoleń A. Health problems of Polish post-accession migrants. Implications for health care systems. Problemy Zarzadzania. 2013 Feb 20;11(41):227-239. https://doi.org/10.7172/1644-9584.41.14

Osipowicz D. Marginalizacja społeczna migrantów. In: Jaźwińska E, Okólski M, eds. Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar; 2001:382-409.

Makowska H, Poprawa R. Radzenie sobie ze stresem w procesie budowania zdrowia. In: Dolińska-Zygmunt G, ed. Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: UW; 2001:71-102.

Sygit-Kowalkowska E. Radzenie sobie ze stresem jako zachowanie zdrowotne człowieka – perspektywa psychologiczna. Hygeia Public Health. 2014;49(2):202-8.

Pawlak A. Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia emigrantów i ich rodzin w świetle własnych badań jakościowych. Przegląd Socjologiczny. 2012;61(2):177-203.

Hobfoll S. Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2005.

Wolańska I. Losy Polaków pracujących za granicą, indywidualny i społeczny wymiar orientacji życiowych migrantów. In: Homoncik T, Puder K, Wolańska I, eds. Ekonomiczno-społeczne aspekty migracji wybrane problemy. Wrocław: Wyd. Exante; 2017:33-62.

Łuszczyńska, A., Kowalska, M., Mazurkiewicz, M., Schwarzer, R.. Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS): Wyniki wstępnych badań nad adaptacją skal i ich własnościami psychometrycznymi. Studia Psychologiczne. 2006;44 (3):17-27.

Ziarko M. Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych; 2014.

Kozielska J. Migracyjne transnarodowe wsparcie społeczne. Kazus młodych polskich imigrantów zarobkowych. Studia Edukacyjne. 2014;33:119-45.

Sęk H, Cieślak R. Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. In: Sęk H, Cieślak R, eds. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN; 2004:11-28.

Downloads

Published

2020-12-29

How to Cite

1.
Bujek-Kubas I, Kopczyński P, Mojs E. Styles of coping in a stressful situation, social support and psychological consequences in emigrants from the Netherlands. JMS [Internet]. 2020 Dec. 29 [cited 2024 Jun. 21];89(4):e431. Available from: https://jms.ump.edu.pl/index.php/JMS/article/view/431

Issue

Section

Original Papers
Received 2020-05-21
Accepted 2020-12-10
Published 2020-12-29