Assessment of quality of life in outpatients with osteoarthritis

Authors

  • Anna Maria Pudelewicz Department of Nursing Practice, Faculty of Health Sciences, Poznan University of Medical Sciences, Poland
  • Kamila Mazurkiewicz Department of Nursing Practice, Faculty of Health Sciences, Poznan University of Medical Sciences, Poland
  • Grażyna Bączyk Department of Nursing Practice, Faculty of Health Sciences, Poznan University of Medical Sciences, Poland

DOI:

https://doi.org/10.20883/jms.2017.195

Keywords:

quality of life, osteoarthritis, outpatient treatment, Arthritis Impact Measurement Scales-2

Abstract

Introduction. Osteoarthritis is a chronic and one of the most often appearing causes of the afflictions on the part of the motor organ. A chronic condition has a negative impact on all areas of human functioning. Its occurrence, but mainly the severity of its symptoms results in significant reduction in quality of life, which is why it is important to assess the effects of the treatment process and rehabilitation.
Aim. Assessment of quality of life of patients with osteoarthritis as regards variables such as age, gender, duration of the disease.
Material and Methods. The study includes a group of 40 patients diagnosed with osteoarthritis treated in the Health Centre of General Physicians in Mieścisko, Poland in the period from October 2014 to January 2015. The tool which was used to investigate the quality of life of people with osteoarthritis was the Polish version of the scale Arthritis Impact Measurement Scales 2 (AIMS-2).
Results. The lowest level of the quality of life was indicated by the subjects in the areas of: arthritis pain (6.54 ± 1.96), walking and bending (6.51 ± 2.81) and mobility (7.21 ± 2.06). The highest level of quality of life occurred in the areas of: support from family and friends (1.56 ± 2.16), household tasks (2.47 ± 3.16), self-care (2.50 ± 2.92), arm function (2.58 ± 2.72), hand and finger function (2.71 ± 3.03), work (2.67 ± 2.38) and mood (3.14 ± 1.56). The youngest participants obtained a result of higher level of the quality of life, which was subject to deteriorate with age.
Conclusions. Patients with osteoarthritis require a permanent, comprehensive, multifaceted and multidirectional proceedings in order to improve comfort and quality of life.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Sierakowska M, Wróblewska M, Lewko J, Jankowiak B, Kowalczuk K, Sierakowski S, Krajewska-Kułak E. Ocena problemów zdrowotnych pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów oraz zapotrzebowanie na wsparcie i edukację zdrowotną. Problemy pielęgniarstwa. 2011;19(3):353–360.

Kucharz EJ. Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów. In: Wiland P (ed.). Reumatologia 2011/2012 – nowe trendy. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012; p. 305–313.

Leszczyński P, Pawlak-Buś K. Choroba zwyrodnieniowa stawów – epidemia XXI wieku. Farm Współ. 2008;1:79–87.

Ostrzyżek A. Jakość życia w chorobach przewlekłych. Probl Hig Epidemiol. 2008;89(4):467–470.

Bączyk G. Rozwój badań nad pomiarem stanu zdrowia i jakości życia w reumatologii. Reumatologia. 2008;46(5):284–289.

Bączyk G, Kleka P, Ochmańska M. Ocena właściwości psychometrycznych polskiej wersji Arthritis Impast Measurement Scales (AIMS-2) dla chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia. 2009;47(5):282–289.

Jankowska-Polańska B, Polański J. Metody oceny jakości życia w schorzeniach reumatycznych. Reumatologia. 2014;52(1):69–76.

Sierakowska M, Sierakowski S, Wróblewska M, Krajewska-Kułak E. Problemy zdrowotne pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów i ich wpływ na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia. Reumatologia. 2010;48(6):372–379.

Gajewski T, Woźnica I, Młynarska M, Ćwikła S, Strzemecka J, Bojar I. Wybrane aspekty jakości życia osób ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa i stawów. Medycyna Ogólna I Nauki o Zdrowiu. 2013;19(3):362–369.

Rosemann T, Laux G, Szecsenyi J. Osteoarthritis: quality of life, comorbidities, medication and health service utilization assessed in a large sample of primary care patients. J Orthop Surg Res. 2007;2:12.

Salaffi F, Piva S, Barreca C, et al. On behalf of the Gonarthrosis and Quality of Life Assessment (GOQOLA) Study Group. Validation of an Italian version of the Arthritis Impact Measurement Scales 2 (ITALIAN- AIMS2) for patients with osteoarthritis of the knee. Rheumatology. 2000;39:720–727.

Grygielska J. Ocena wybranych dziedzin życia w chorobach reumatycznych – analiza porównawcza badań ankietowanych. Reumatologia. 2008;46(4):230–234.

Bączyk G, Samborski P, Pieścikowska J, Kmieciak M, Walkowiak I. Comparison functioning and quality of life of patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Adv Med Sci. 2007;52(Suppl. 1):55–59.

Majda A, Walas K, Gawełek A. Jakość życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych. Problemy Pielęgniarstwa. 2013;21(1):29–37.

Chacon JG, Gonzalez NE, Veliz A, et al. Effect of knee osteoarthritis on the perception of quality of life in Venezuelan patients. Arthritis Rheum. 2004;51(3):377–82.

Ząbek K, Golec J, Szczygieł E, Bac A, Lupa A, Walocha J, Czechowska D, Golec E. Ocena jakości życia chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów. Kwart Ortop. 2010;3:466–474.

How to Cite

1.
Pudelewicz AM, Mazurkiewicz K, Bączyk G. Assessment of quality of life in outpatients with osteoarthritis. JMS [Internet]. 2017 Jun. 30 [cited 2023 Jun. 4];86(2):118-26. Available from: https://jms.ump.edu.pl/index.php/JMS/article/view/195

Issue

Section

Original Papers
Received 2017-01-13
Published 2017-06-30