Evaluation of using dietary supplements among polish adult people below and over 60 years of age

Authors

  • Katarzyna Suliga Division of Biology of Civilization-Related Diseases, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
  • Teresa Grzelak Division of Biology of Civilization-Related Diseases, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
  • Joanna Grupińska Division of Biology of Civilization-Related Diseases, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland; Departament of General Chemistry, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
  • Marta Pelczyńska Division of Biology of Civilization-Related Diseases, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
  • Marcelina Sperling Division of Biology of Civilization-Related Diseases, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
  • Krystyna Czyżewska Division of Biology of Civilization-Related Diseases, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland

DOI:

https://doi.org/10.20883/jms.2017.194

Keywords:

dietary supplements, vitamins, minerals, senility

Abstract

Introduction. The population of elderly people is exposed to the development of disorders related to physiological ageing, as well as relatively common diseases occurring in the old age period. The gastrointestinal diseases, which reduce the absorption of many nutrients, are more frequent in the elderly compared to younger population.
Material and Methods. In the study was attempted the assess of conditions of dietary supplementation by 60 years old people or older (60+). The comparisons of results were obtained with relation to young adults and middle aged persons (18–58 years). The survey was conducted with 368 adult, including 123 respondents over 60 years old and 245 younger people.
Results. The study has been shown that dietary supplements were used by 64.2% of elderly people and 59.6% of younger respondents. The most common source of knowledge about dietary supplements in the elderly was a physician (40.7%) in contrast to younger population, where dominated the Internet (60.0%). The main reason of supplementation in the 60+ group was an enhancement the immune system, while in younger population it was important to improve the appearance of skin, hair and nails. The most common components of supplements, which were used in the elderly population, were vitamin C (32.5%) and magnesium (28.5%) compared to younger group where the most popular were vitamin D (22.5%) and magnesium (19.2%).
Conclusions. The overuse of supplements, especially among the elderly, can lead to disability, therefore it is important to expand the education about side effects the improperly using of dietary supplements.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Szcześniak P, Szukiewicz J, Michalak Ł, Orszulak-Michalak D. Żywienie i suplementacja diety wieku podeszłym. Farm Pol. 2009;65(11):775–779.

Saran A, Duda G. Wpływ wybranych czynników na zakup i stosowanie przez osoby starsze witaminowo-mineralnych suplementów diety. ŻYWNOŚĆ. Nauka Technologia Jakość. 2009;4(65):271–277.

Von Arnim CA, Dismar S, Ott-Renzer CS, Noeth N, Ludolph AC, Biesalski HK. Micronutrients supplementation and nutritional status in cognitively impaired elderly persons: a two-month open label pilot study. Nutr J. 2013 Nov;12(1):148. DOI: 10.1186/1475-2891-12-148.

Włodarek D. Suplementacja diety – wybrane zagadnienia istotne w praktyce lekarza rodzinnego. Nowa Klinika. 2012;19(5):5047–5050.

Mocchegiani E, Romeo J, Malavolta M, Costarelli L, Giacconi R, Diaz LE et al. Zinc: dietary intake and impact of supplementation on immune function in elderly. Age. 2013;35(5):839–860.

Kałuża J, Bagan A, Brzozowska A. Ocena udziału witamin i składników mineralnych z suplementów w diecie osób starszych. Rocz Państw Zakł Hig. 2004;55(1):51–61.

Glisson JK, Walker LA. How physician should evaluate dietary supplements. Am J Med. 2010;123(7):577–582.

[Internet] Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku (Dz. U. 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. Zm.). Available at: http://gis.gov.pl/zywnosc/suplementy-diety-zywnosc-wzbogacana-i-specjalnego-przeznaczenia/wymagania-szczegolowe/71-suplementow-diety (Accessed: 30.06.2017).

Duda G, Saran A. Polskie rekomendacje dotyczące spożycia witamin i składników mineralnych przez osoby w starszym wieku. Farm Współ. 2008;1:16–23.

Markiewicz R, Borawska MH, Socha K, Gutowska A. Wapń i magnez w dietach osób starszych z regionu Podlasia. Bromat Chem Toksykol. 2009;42(3):629–635.

Sebastian R, Cleveland L, Goldman J, Moshfegh AJ. Older adults who use vitamin/mineral supplements differ from nonusers in nutrient intake adequacy and dietary attitudes. J Am Diet Assoc. 2007;107(8):1322–1332.

He YN, Yang Z, Xu J, Sha YM, Ren ZY, Pang XH et al. Analysis on influence factor of dietary supplement used in population aged above 45 years in Beijng. Chin J Prev Med. 2008;42(11):823–826.

Otero-Losada M, Vila S, Azzato F, Milei J. Antioxidants supplementation in elderly cardiovascular patients. Oxid Med Cell Longev. 2013. DOI: 10.1155/2013/408260.

Kupisz-Urbańska M, Galus K. Epidemiologia niedoboru witaminy D u osób w podeszłym wieku – wybrane zagadnienia. Gerontol Pol. 2011;19(1):1–16.

Bischoff-Ferrari HA, Shao A, Dawson-Hughes J, Hathcock J, Giovannucci E, Willett WC. Benefit-risk assessment of vitamin D supplementation. Osteoporos Int. 2010;21(7):1121–1132.

Stawarska A, Tokarz A, Kolczewska M. Ocena ilościowa składników mineralnych i witamin w dietach ludzi starszych zrzeszonych w wybranych warszawskich stowarzyszeniach społecznych. Bromat Chem Toksykol. 2009;43(2):117–122.

Brzozowska A, Sicińska E, Roszkowski W. Rola folianów w żywieniu osób starszych. Rocz Państw Zakł Hig. 2004;55(2):159–164.

Zabrocka J, Wojszel ZB. Niedobór witaminy B12 w wieku podeszłym – przyczyny, następstwa, podejście terapeutyczne. Geriatria. 2013;7:24–32.

Madej D, Borowska K, Bylinowska J. Dietary intakes of iron and zinc assessed in selected group of the elderly: are they adequate? Rocz Państw Zakł Hig. 2013;64(2):97–104.

Jabłonowska B, Dłużniewska B, Jarosz A, Nowicka G. Ocena spożycia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3 wśród zdrowych dorosłych osób w odniesieniu do aktualnych norm żywienia. Rocz Państw Zakł Hig. 2011;62(4):389–396.

Farzaneh-Far R, Lin J, Epel ES, Harris WS, Blackburn EH, Whooley MA. Association of marine omega-3 fatty acid levels with telomeric aging in patients with coronary heart disease. JAMA. 2010;303(3):250–257.

Downloads

Published

2017-09-30

Issue

Section

Original Papers

How to Cite

1.
Suliga K, Grzelak T, Grupińska J, Pelczyńska M, Sperling M, Czyżewska K. Evaluation of using dietary supplements among polish adult people below and over 60 years of age. JMS [Internet]. 2017 Sep. 30 [cited 2024 Jul. 19];86(3):213-9. Available from: https://jms.ump.edu.pl/index.php/JMS/article/view/194
Received 2017-01-08
Accepted 2018-01-17
Published 2017-09-30