Risks of nutritional supplements consumption by pregnant women

Authors

  • Bartłomiej Niznik
  • Miłosz Regulski
  • Katarzyna Regulska
  • Beata J. Stanisz

DOI:

https://doi.org/10.20883/jms.2017.158

Keywords:

pregnant woman, nutritional supplements, interactions with drugs, vitamins, minerals, adverse events

Abstract

During pregnancy the demand for nutrients, energy, vitamins and minerals increases. The diet used during pregnancy and before conception should provide the best conditions for the development of young, but often it is insufficient to cover the demands for both a pregnant woman and the fetus. Therefore pregnant woman, in the case of nutritional deficiencies and inability to cover them as the part of the daily diet, is often obliged to supplement the nutrition that she and the baby need. Moreover, the deficit of the nutritional elements during this period may increase the risk of various types of disorders complicating the pregnancy and affecting the development and the health of the baby. The working scheme of medicines may be changed due to nutritional supplements through the increase of their excretion, decrease in their absorption and/or disruption of metabolism. Many adverse events can occur due to the simultaneous application of both nutrition supplements and medicinal products. Therefore, the decision of including a supplementary diet should be made very carefully and individually for every patient. The use of nutrition supplements for expectant mothers should always be consulted with a physician or a pharmacist.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Godala M, Pietrzak K, Łaszek M, Gawron-Skarbek A, Szatko F. Health behaviours of pregnant residents of Łódź. Part I. Diet and vitamin-mineral Supplementation. Probl Hig Epidemiol. 2012;93(1):38–42.

Bojar I, Wdowiak L, Steć A, Włoch K, Warchoł-Sławińska E, Krakowiak J. Suplementacja witaminowo-mineralna diety kobiet ciężarnych w województwie lubelskim. Med Ogólna. 2007;13(4):272–285.

Zielińska M. Social background of the health-related behaviour of the women of Łódź of their procreative age. Probl Hig Epidemiol. 2008;89(3):367–372.

Hamułka J, Wawrzyniak A, Pawłowska P. Assessment of vitamin sand minerals in take with supplements in pregnant women. Rocz Panstw Zakl Hig. 2010;61(3):269–275.

Kozłowska-Wojciechowska M, Makarewicz-Wujec M. The dietary knowledge and eating behavior of pregnant woman. Rocz Panstw Zakl Hig. 2002;53(2):167–175.

Centre for Public Opinion Research, CBOS. The use of medicines available without a prescription. Warszawa: CBOS, 2010.

Hamułka J, Wawrzyniak A, Zielińska U. Evaluation of folate, vitamin B12, iron and vitamin C intake in pregnant women. Żyw Człow Metab. 2003;30:476–481.

Danko M, Banaś E, Książyk J. Suplementowanie żywienia noworodków i diety kobiet ciężarnych. Klin Pediatr. 2007;15:43–47.

Kaim I, Penar A, Sochacka-Tatara E, Gałaś A, Jędrychowski W. Farmakologiczna suplementacja witaminami i składnikami mineralnymi w okresie ciąży. Badania w Krakowie. Przegl Lek. 2004;61:776–779.

Jarosz M. Suplementy diety a zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.

Krasnowska G, Sikora T. Suplementy diety a bezpieczeństwo konsumenta. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2011;4(77):5–23.

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.).

Poskoczym K, Stoś K, Wojtasik A, Dolna-Chudobińska A, Starnawska-Oleńko A, Ciok J. Nadzór nad środkami spożywczymi wprowadzanymi po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospoltej Polskiej, które podlegają procedurze powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego. Warszawa: Transition Facility PL/06/IB/EC/01, 2009.

Stoś K, Krygier B, Głowala A, Jarosz M. Skład wybranych suplementów diety w świetle obowiązujących wymagań. Bromat Chem Toksykol. 2011;44(3):596–603.

Bojarowicz H, Dźwigulska P. Dietary supplements. Part III. Interaction between dietary supplement sand Drugs. Hygeia Public Health. 2012;47(4):442–447.

Linnebank M, Moskau S, et al. Antiepileptic drugs interact with folate and vitamin B12 serum levels. Ann Neurol. 2011;69(2):352–359.

Gugler R, Allgayer H. Effect of antacids on the clinical pharmacokinetics of drugs. An update. Clin Pharmacokinet. 1990;18(3):210–219.

Pang PK, Benishin CG, Lewanczuk RZ. Combined effect of dietary calcium and calcium antagonists on blood pressure reduction in spontaneously hypertensive rats. J Cardiovasc Pharmacol. 1992;19(3):442–446.

Campbell NR, Hasinoff BB. Iron supplements: a common cause of drug interactions. Br J Clin Pharmacol. 1991;31(3):251–255.

Downloads

Published

2017-06-30

How to Cite

1.
Niznik B, Regulski M, Regulska K, Stanisz BJ. Risks of nutritional supplements consumption by pregnant women. JMS [Internet]. 2017 Jun. 30 [cited 2024 Jun. 18];86(2):186-90. Available from: https://jms.ump.edu.pl/index.php/JMS/article/view/158

Issue

Section

Review Papers
Received 2016-10-26
Published 2017-06-30