Evaluation of the effect of selected social and demographic criteria on the frequency of the consumption of lunch and products purchased at school by pupils

Authors

  • Małgorzata Kwiatkowska
  • Zbigniew Walczak
  • Agata Wawrzyniak

DOI:

https://doi.org/10.20883/jms.2016.152

Keywords:

students, frequency, breakfast consumption, purchase of products at school, sex, mother’s educational level, nutritional status

Abstract

Introduction. The research shows that eating disorders currently occur in 22% of girls and 28% of boys. Such high overweight and obesity rates are often caused by unbalanced diet, low nutritional awareness of students and parents and, in consequence, bad nutritional habits developed at home. Nutritional awareness of mothers can affect the  dietary behaviour and choices of children and, in consequence, their proper nutritional status.
Aim. The aim of the research was to evaluate the frequency of the consumption of breakfast and lunch prepared at home and the frequency of purchases in school shops and vending machines in relation to the child’s sex and the mother’s educational level.
Material and Methods. The research material consisted of a survey questionnaire from 76 children aged 9 years, containing questions related to the frequency of consuming breakfast and lunch prepared at home, the frequency of purchasing food products in school shops/vending machines in the past three months and the types of those products.
Results. On the basis of conducted research, it was found that the sex of a child did not have any effect on the number of meals consumed (p = 0.14), the frequency of consuming breakfast at home (p = 0.44), the frequency of consuming lunch (brought from home) at school (p = 0.46), or the frequency of purchasing products in school shops/vending machines (p = 0.50). It was found that mothers’ educational level had an effect on dietary habits of children (p < 0.001). Children of mothers with vocational education significantly more often did not consume breakfast at home. Mother’s education also showed a statistically significant effect on the frequency of consuming lunch at school (p = 0.02) and the frequency of purchasing food products in school shops (p < 0.001).
Conclusions. The frequency of consuming breakfast and lunch and the frequency of buying food products in school shops/vending machines was significantly statistically dependent on the mother’s level of education.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Białokoz-Kalinowska I, Ambramowicz P, Konstynowicz J, Piotrowska-Jastrzębska J. Ocena stanu odżywienia dzieci w wieku wczesnoszkolnym z regionu Podlasia. Pediatria Współczesna, Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka. 2007;9:127–129.

Czeczelewski J. Częstotliwość spożywania pierwszych i drugich śniadań przez uczniów klas IV–VI na przykładzie szkół podstawowych miasta Biała Podlaska. Roczn PZH. 2001;52(4):27–32.

Czeczelewski J. Sposób żywienia a wartość BMI u dorastającej młodzieży wiejskiej Roczn PZH. 2007;58(1):253–258.

Gajewska M, Zawieska D. Zachowania żywieniowe uczniów szkoły podstawowej w opinii dzieci i ich rodziców. Roczn PZH. 2009;60(4):347–351.

Garrett JL, Ruel MT. Are determinants of rural and urban food security and nutritional status different? Some insights from Mozambique. World Dev. 1999;27:1955–1975.

Hamułka J, Gronowska-Senger A, Witkowska K. Częstotliwość spożywania i wartość energetyczna śniadań u uczniów wybranych szkół podstawowych w Warszawie. Roczn PZH. 2000;51(3):279–290.

Horodynski M, Stommel M, Brophy-Herb H, Xie Y, Weatherspoon L. Low-Income African American and Non-Hispanic white mothers' self-efficacy, “Picky Eater” perception, and toddler fruit and vegetable consumption. Public Health Nursing. 2010;27(5):408–417.

Inchley J, Currie D, Young T, Samdal O, Torsheim T, Augustson L, Mathison F, Aleman-Diaz A, Molcho M, Webe M, Barnekow V. Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. World Health Organization. 2016.

Jarosz M. Ogólnopolskie działania w zakresie zwalczania nadwagi i otyłości ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. IŻŻ. 2013.

Jeżewska-Zychowicz M. Zachowania żywieniowe konsumentów a proces edukacji żywieniowej. SGGW, Warszawa 1996.

Jonczyk P, Potempa M, Kajdaniuk D. Analiza stopnia odżywienia oraz zaburzeń odżywiania wśród dzieci szkolnych w wieku od 11 do 13 lat w mieście Piekary Śląskie. Medycyna Metaboliczna. 2015;19(4):44–52.

Kolarczyk E, Helbin J, Kwiatkowski J, Lang-Młynarska D, Potocki A, Wojtowicz D. Ocena wskaźników wzrostowo-wagowych dzieci krakowskich w wieku 6–14 lat. Probl Hig i Epid. 2007;88(3):336–342.

Książyk J. Antropometryczna ocena stanu odżywienia. Standardy Medyczne. 2007;4:499–503.

Lee EJ, McBride Murry V, Brody G, Parker V. Maternal resources, parenting, and dietary patterns among rural african american children in single-parent families. Public Health Nursing. 2002;19(2):104–111.

Moag-Stahlberg A, Miles A, Marcello M. What kids say they do and what parents think kids are doing. J Am Diet Assoc. 2003;103:1541–1546.

Sadowska J, Zakrzewska A. Ocena częstotliwości oraz wartości energetycznej śniadań spożywanych przez uczniów wybranych szkół podstawowych i gimnazjalnych w Pile. Roczn PZH. 2010;61(4):413–418.

Stefańska E, Falkowska A, Ostrowska L, Waszczeniuk M. Wartość odżywcza całodziennych posiłków 10-letnich dzieci o zróżnicowanej masie ciała. Roczn PZH. 2011;62(4):419–425.

Suliga E. Częstość spożycia i wartość energetyczna śniadań wśród dzieci i młodzieży w wieku szklonym. Roczn PZH. 2006;57(1):73–79.

Trojanowska A, Trojanowska P, Bernat K, Oleszczuk-Tobiszewska K. Ocena sposobu żywienia i aktywno­ści fizycznej u dzieci w wieku szkolnym w aspekcie zagrożeń otyłością. Pediatr Endocrinol. 2015;14(4):35–42.

Urbańska I, Czarniecka-Skubina E. Częstotliwośc spożycia przez młodzież produktów żywnościowych oferowanych w sklepikach szkolnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2007;3(52):193–204.

Wawrzyniak A, Hamułka J, Sadurska J. Częstotliwość zakupu produktów spożywczych w sklepikach szkolnych w kontekście nieprawidłowości masy ciała uczniów. Hygeia Public Health. 2010;45(2):173–176.

Wawrzyniak A, Sadurska J, Hamułka J. Ocena spożycia śniadań oraz spożycia energii z produktami kupowanymi w sklepikach szkolnych przez uczniów. Probl Hig Epidemiol. 2015;96(1):254–258.

Weker H, Barańska M, Riahi A. Problem otyłości a wiedza żywieniowa u młodzieży w wieku 13–15 lat. Roczn PZH. 2007;58(1):321–326.

van Ansem W. Children’s Food Environment Studies on environmental determinants of primary school children’s dietary behaviour. Erasmus Universiteit Rotterdam. 2015.

Wójta-Kempa M, Lewandowska O. Środowiskowe uwarunkowania otyłości u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem środowiska szkolnego. Piel Zdr Publ. 2011;1(4):333–342.

Wypych-Ślusarska A, Czech E, Kasznia-Kocot J, Słowiński J, Kowalska M, Niewiadomska E, Skrzypek M, Malinowska-Borowska J. Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin a zachowania żywieniowe uczniów szkół gimnazjalnych w Bytomiu. Environmental Medicine. 2013;16(4):43–51.

Zbrońska I. Ocena sposobu żywienia uczniów szkoły podstawowej w Jędrzejowie pod kątem jego prawidłowości. Probl Hig Epidemiol. 2014;95(4):985–990.

Zielińska M, Hamułka J, Gajda K. Family influences on breakfast frequency and quality among primary school pupils In Warsaw and its surrounding areas. Rocz PZH. 2015;66(2):143–149.

Ziemlański Ś. Podstawy prawidłowego żywienia człowieka. Zalecenia żywieniowe dla ludności w Polsce. Instytut Danone, Warszawa 1998.

Zimna-Walendzik E, Kolmaga A, Tafalska E. Styl życia – aktywnośc fizyczna, preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawową. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2009;4(65):195–203.

How to Cite

1.
Kwiatkowska M, Walczak Z, Wawrzyniak A. Evaluation of the effect of selected social and demographic criteria on the frequency of the consumption of lunch and products purchased at school by pupils. JMS [Internet]. 2017 Jun. 30 [cited 2023 Jun. 4];86(2):148-53. Available from: https://jms.ump.edu.pl/index.php/JMS/article/view/152

Issue

Section

Original Papers
Received 2016-10-04
Published 2017-06-30