Mandecki, Michał, Zakład Ratownictwa i Medycyny Katastrof Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu