Wiertel-Krawczuk, Agnieszka, Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poland