Published: 2014-12-31

Pharmacist’s role in the system of palliative and hospice care in Ukraine and Poland

Sofiya Prokip, Iga Pawłowska, Bohdan Hromovyk, Leszek Pawłowski

282-287

Isokinetic studies for detection of functional disorders in patients with unilateral shoulder impingement syndrome

Katarzyna Połyniak, Przemysław Lisiński, Juliusz Huber, Leszek Romanowski

288-293

Idiopathic hirsutism – medical and psychological aspects

Grażyna Jarząbek-Bielecka, Katarzyna Warchoł-Biedermann, Witold Kędzia

294-298

On the presence of aluminium in human endometrial tissue and potential factors that may influence it – a pilot study

Piotr Rzymski, Przemysław Niedzielski, Paweł Rzymski, Barbara Poniedziałek, Katarzyna Tomczyk, Tomasz Opala

306-312

Do we need to improve breast cancer education? Attitude towards breast self-examination and screening programmes among Polish women

Barbara Poniedziałek, Magdalena Rebelka, Kinga Makowska, Justyna Piotrowska, Jacek Karczewski, Piotr Rzymski

313-317

Clinical outcomes of conjugated linoleic acid supplementation in the overweight and the obese: a study protocol

Klaudia Łochocka, Aleksandra Glapa, Jan Krzysztof Nowak, Monika Duś-Żuchowska, Katarzyna Grabańska, Paweł Bogdański, Ewa Fidler, Edyta Mądry, Jarosław Walkowiak

318-321

Progress in study of Cannabis sativa leaves extracts without psychotropic cannabinoids in animal model of neuropathic pain

Marcin Ożarowski, Przemysław Ł. Mikolajczak, Anna Bogacz, Joanna Bartkowiak-Wieczorek, Radosław Kujawski, Marian Majchrzycki, Karolina Wielgus, Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, Bogusław Czerny

328-335

High mobility group box 1 protein in the central nervous system

Norbert Wąsik, Roman Jankowski, Bartosz Sokół, Hinna Shahid

336-341