Chatzidakis, Stefanos, Demetris Lamnisos, Vasilis Constantinides, Angelos Kyriacou, Aliki Economides, and Panayiotis A. Economides. 2023. “Impact of Autoimmune Thyroiditis on primary Hyperparathyroidism”. Journal of Medical Science 92 (1):e737. https://doi.org/10.20883/medical.e737.