Wykretowicz, Andrzej, Karolina Adamska, Przemysław Guzik, Marcin Zwanzig, Mateusz Dziarmaga, and Tomasz Krauze. 2019. “Comparison of Beta2-Adrenergic and Hyperemia-Induced Arterial Vasodilation Assessed by Digital Pulse Contour Analysis”. Journal of Medical Science 88 (1):7-11. https://doi.org/10.20883/jms.330.