(1)
Plagens-Rotman, K.; Chmaj-Wierzchowska, K.; Piskorz-Szymendera, M.; Zielińska, A.; Wilczak, M.; Pięta, B. Physical Activity and the Risk of Malignant Breast Cancer Development in Women. JMS 2017, 86, 199-203.