Adamczyk, Beata, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznan, Poland