Editorial Board

Editor-in-Chief

Jarosław WALKOWIAK
Department of Paediatric Gastroenterology and Metabolic Diseases
Poznan University of Medical Sciences
Poznan, POLAND
ORCID Id: orcid.org/0000-0001-5813-5707

e-mail: jms@ump.edu.pl

 

Associate Editors

Agnieszka BIENERT
Department of Clinical Pharmacy and Biopharmacy
Poznan University of Medical Sciences
Poznan, POLAND
ORCID Id: orcid.org/0000-0001-7272-5738

e-mail: jms@ump.edu.pl

 

Przemyslaw GUZIK
Department of Cardiology-Intensive Therapy
Poznan University of Medical Sciences
Poznan, POLAND
ORCID Id: orcid.org/0000-0001-9052-5027

e-mail: jms@ump.edu.pl

 

Ewa MOJS
Department of Clinical Psychology
Poznan University of Medical Sciences
Poznan, POLAND
ORCID Id: orcid.org/0000-0002-4651-9444

e-mail: jms@ump.edu.pl

 

Adrianna MOSTOWSKA
Department of Biochemistry and Molecular Biology
Poznan University of Medical Sciences
Poznan, POLAND
ORCID Id: orcid.org/0000-0003-4181-9402

e-mail: jms@ump.edu.pl

 


Editorial Board

David ADAMKIN, USA
Adrian BARANCHUK, Canada
Paolo CASTIGLIONI, Italy
Wolfgang DICK, Germany
Piotr EDER, Poland
Michael GEKLE, Germany
Karl-Heinz HERZIG, Finland
Mihai IONAC, Romania
Maria ISKRA, Poland
Paweł P. JAGODZIŃSKI, Poland
Jerzy JANKUN, USA
Lucian Petru JIGA, Romania
Berthold KOLETZKO, Germany
Stan KUTCHER, Canada
Odded LANGER, USA
Aleksandra LISOWSKA, Poland
Tadeusz MALINSKI, USA
Marcos A. SANCHEZ-GONZALEZ, USA
Georg SCHMIDT, Germany
Mitsuko SEKI, Japan
Puneet SINDHWANI, USA
Ewa Ł. STĘPIEŃ, Poland
Jerzy P. SZAFLARSKI USA
Kai TAEGER, Germany
Joanna TWAROWSKA-HAUSER, Poland
Dariusz WALKOWIAK, Poland
Krzysztof WIKTOROWICZ, Poland