Światły, A., Wąsik, N., Hajduk, J., Matuszewska, E., Dereziński, P., Sokół, B., Jankowski, R., Kokot, Z. and Matysiak, J. (2019) “Mass spectrometry analysis of redox forms of High-Mobility Group Box-1 Protein in cerebrospinal fluid: initial experience.”, Journal of Medical Science, 88(3), pp. 171-176. doi: 10.20883/jms.311.