Światły, A., Wąsik, N., Hajduk, J., Matuszewska, E., Dereziński, P., Sokół, B., Jankowski, R., Kokot, Z., & Matysiak, J. (2019). Mass spectrometry analysis of redox forms of High-Mobility Group Box-1 Protein in cerebrospinal fluid: initial experience. Journal of Medical Science, 88(3), 171-176. https://doi.org/10.20883/jms.311