Original educational computer program "Trauma" and its application in education of paramedic students — preliminary results

  • Magdalena Trzepizur Department of Orthopedics of Saint Barbara Hospital in Sosnowiec, School of Medicine with the Division of Dentist in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice, Poland https://orcid.org/0000-0003-2848-859X
  • Wojciech Statowski Department of Orthopedics of Saint Barbara Hospital in Sosnowiec, School of Medicine with the Division of Dentist in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice, Poland https://orcid.org/0000-0001-6194-2526
  • Dariusz Myrcik Emergency Medicine Department, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland https://orcid.org/0000-0003-4754-3988
  • Joanna Makarska Emergency Medicine Department, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland https://orcid.org/0000-0003-4847-1146
  • Magdalena Syrkiewicz-Świtała Department of Health Economics and Health Management, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland https://orcid.org/0000-0002-1298-7805
Keywords: trauma patient, didactics, medical rescue

Abstract

Education through simulation is becoming increasingly popular in medical academic environment. This is the best teaching method enabling the creation of real situations in risk-free conditions. Decision-making games can be successfully used in the educational process of future medical staff. The aim of the work was to create a didactic computer program "Trauma", analyze its impact on students' knowledge on the direction of medical rescue and evaluate the attractiveness of classes conducted with the use of this method. The results show that the use of the "Trauma" program in didactics has allowed for the improvement of the level of knowledge and skills of students taking part in the study in the field of trauma patients’ treatment. In the assessment of students, the classes during which the program was used were interesting. The vast majority of respondents would like to participate in such classes again.

Author Biographies

Magdalena Trzepizur, Department of Orthopedics of Saint Barbara Hospital in Sosnowiec, School of Medicine with the Division of Dentist in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
Department of Orthopedics of Saint Barbara Hospital in Sosnowiec, School of Medicine with the Division of Dentist in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice, plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec    Correspondence address: Ul. Kopernika 1941-940 Piekary Śląskie
Wojciech Statowski, Department of Orthopedics of Saint Barbara Hospital in Sosnowiec, School of Medicine with the Division of Dentist in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
Department of Orthopedics of Saint Barbara Hospital in Sosnowiec, School of Medicine with the Division of Dentist in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice, plac Medyków 1, 41-200 Sosnowiec   
Dariusz Myrcik, Emergency Medicine Department, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
Emergency Medicine Department, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
Joanna Makarska, Emergency Medicine Department, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
Emergency Medicine Department, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Department of Health Economics and Health Management, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
Department of Health Economics and Health Management, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia in Katowice, Poland; Piekarska 18; 41-902 Bytom

References

Europejski Raport Zdrowia 2012. Droga do osiągnięcia dobrostanu. Światowa Organizacja Zdrowia. [Internet] http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=84&wid=14&wai=&year=&back=%2Faktualnosci.php%3Fwid%3D14 (Accesed: 2018.07.25).

Rutkowska M. Urazy mózgowo‑czaszkowe epidemią XXI w. Medycyna Ogólna. 2010;16(XLV),2:192–200.

Główny Urząd Statystyczny: Notatka Informacyjna. Podstawowe informacje o rozwoju demograficzny Polski do roku 2014. Warszawa 27.01.2015. [Internet] http://stat.gov.pl/obszary‑tematyczne/ludnosc/ (Accessed: 2018.07.25).

Brongel L, Duda K. Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

Brongel L. Złota godzina — czas życia, czas śmierci. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, grupa Ekonom s.c., Kraków 2000.

Campbell JE. International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach. Medycyna Praktyczna, Kraków 2009.

Polak B. Podstawy teorii kształcenia. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin 2013.

Nielepiec‑Jałosińska A, Janus T. Nauczanie symulacyjne w medycynie ratunkowej. In: Konieczny J (ed.). Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych. Postępy metodologii badań Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań‑Łódź‑Inowrocław 2012; p. 707–720.

Piskor T. Gra wojenna z dwoma zadaniami taktycznymi. Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1920.

Sowizdraniuk J, Smerecka J, Chęciński I, Brodzki M. Gry decyzyjne w edukacji studentów ratownictwa medycznego. In: Konieczny J. (ed.). Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych. Postępy metodologii badań. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań‑Łódź‑Inowrocław 2012; p. 669- 679.

Myrcik D, Sosada K, Żurawiński W, Jędryszek K. Gra decyzyjna „Dyspozytor” — metoda wspomagania nauczania studentów kierunku ratownictwo medyczne. In: Konieczny J. (ed.). Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych. Postępy metodologii badań. Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań‑Łódź‑Inowrocław 2012; p. 661–667.

Makowska K. Symulacja medyczna — nowy wymiar edukacji. Na Ratunek. 2009;4:36–40.

Frączek B, Cebula G. Czynnik ludzki, bezpieczeństwo pacjenta i zarządzanie zespołem w sytuacji kryzysowej. Na Ratunek. 2011;3:22–25.

Specht L, Sandlin P. The differentia effects of experiential learning activities and traditional lecture classes in accounting. Simulation and Gaming. 1991;22(2):429–445.

Olympio MA, Whelan R, Ford R, Sunders I. Failure of simulation training to change residens’ management of oesophangeal intubation. British Journal of Anaesthesia. 2003;3:312–318.

Published
2019-09-25
How to Cite
Trzepizur, M., Statowski, W., Myrcik, D., Makarska, J., & Syrkiewicz-Świtała, M. (2019). Original educational computer program "Trauma" and its application in education of paramedic students — preliminary results. Journal of Medical Science, 88(3), 163-170. https://doi.org/10.20883/jms.366
Section
Original Papers