Healthy lifestyles in the perspective of homo eligens

  • Piotr Stępniak
Keywords: life style, health, freedom of choice, patient, humanistic paradigm

Abstract

The article is devoted to lifestyles in the context of health. According to vision of A. Siciński — lifestyle is a culturally conditioned way of meeting needs, habits and norms. They regulate the value systems adopted by an individual or group. Lifestyle is formed by the interaction of widely understood living conditions and individual patterns of behavior. Behaviors in turn are determined by personal characteristics and sociocultural factors. Lifestyle and health behaviors are shaped throughout a person's life, but its foundations are formed in childhood and adolescence. The author of the article considers that a key category in the analysis of pro or anti-healthy lifestyle is the free choice of man. A man can decide how he wants to live and also in what health he wants to live. His choices determine the way of life. The theoretical basis for discussing in this article the above-mentioned issue will be Siciński's concept of so-called homo eligens which is little known, but worthy of dissemination. It is the most important part of his theory of lifestyles.

References

Callahan D. The WHO definition of health, Hastings Century Studies. 1973;3.

Domaradzki J. O definicjach zdrowia i choroby. Folia Medica Lodziensia. 2013;40.

Fatyga B. Rzeczy i ich miejsce w konsumpcyjnym stylu życia. Antropologia współczesności. Animacja działań lokalnych, Uniwersytet Warszawski; retrieved from: http://www.antropologia.isns.uw.edu.pl; access: 30.10.2017.

Gil R, Dziedziczko A. Pojęcie świadomości zdrowotnej, zdrowia i choroby. Zdrowie Publiczne. 2004;2.

Lipski A. Styl życia jako problem zdrowia społecznego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 1998;1.

Ostrowska A. Prozdrowotne style życia. In: Ostrowska A. (ed.). Styl życia a zdrowie, z zagadnień promocji zdrowia. Warszawa 1999.

Ponczek D, Olszowy I. Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2012;2.

Puchalski K. Zachowania związane ze zdrowiem jako przedmiot nauk socjologicznych. In: Gniazdowski WA (ed.). Zachowania zdrowotne. Łódź 1990.

Sęk H. Subiektywne koncepcje zdrowia, świadomość zdrowotna a zachowania zdrowotne i promocja zdrowia. In: Ratajczak Z, Heszen-Niejodek H (eds.). Promocja zdrowia. Psychologiczne podstawy zdrowia. Katowice 1997.

Siciński T (ed.). Style życia w miastach polskich. Wrocław 1988; Siciński A, Wyki A (eds.). Badania „rozumiejące” style życia: narzędzia. Praca zbiorowa. Warszawa 1988.

Siciński T (ed.). Styl życia. Koncepcje i propozycje. Warszawa 1976.

Siciński T (ed.). Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce. Warszawa 1978.

Siciński A. Styl życia, kultura, wybór. Warszawa 2002.

Siciński A. Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu). In: Siciński A (ed.). Styl życia. Koncepcje, propozycje, odniesienia. Warszawa 1998.

Tyszka A. Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia. Warszawa 1971.

Tyszkiewicz L. Od naturalizmu do humanizmu w kryminologii. Katowice 1991.

Wardle J, Steptote A. The European Health and Behaviour Survey: rationale, methods and initial results from the United Kingdom, Social science and Medicine. 1991;8.

Published
2018-07-20
How to Cite
Stępniak, P. (2018). Healthy lifestyles in the perspective of homo eligens. Journal of Medical Science, 87(1), 40-47. https://doi.org/10.20883/jms.2018.267
Section
Review Papers