Determining the title to appear before court in cases of indemnity for damages caused to patients

Piotr Stępniak

Abstract


The issue of the title to appear before court mentioned in the title, is poorly known both to patients and to medical staff, in particular to doctors. However, in practice this is very important because of the growing number of cases of this type pending before the regional medical adjudication committees, as well as common courts. For that reason, it is worth discussing legal regulations in this field. This is also the purpose of the author of this publication.

Keywords


damages caused to patients, courts, legal regulations

Full Text:

PDF

References


Dolecki W. Postępowanie cywilne, Warszawa 2005; p. 43.

Klein A. Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego. Wrocław 2005; p. 125 et seq.

Dzienis P. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. In: Górski A, Dzienis P. Regulacje prawne w ochronie zdrowia. Białystok 2006; p. 173.

Kokot R, Banasiewicz M. Z problematyki karnej za błąd w sztuce lekarskiej. Nowa kodyfikacja prawa karnego, vol. XXIV. Wrocław 2009; p.71.

Bieńka G (ed.). Komentarz do kodeksu cywilnego. Warszawa 2005; p. 365.

Marek Z. Błąd medyczny, Kraków 1999; p. 110.

Nesterowicz M. Prawo medyczne. Toruń 2013; p. 277.

Serwach M. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza za szkodę wyrządzoną pacjentowi w orzecznictwie sądów polskich. Prawo i Medycyna. 2006;4.

Siedlecki W, Świeboda Z. Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, 2 ed., changed. Warszawa 2000; p. 87.

Stępniak P. Prawne aspekty odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej oraz jego personelu. In: Głowacka M, Galicki J (eds.). Sprawne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Poznań 2010.

Śliwka M. Zakres odpowiedzialności podmiotu leczniczego wobec pacjentów. In: Pasowicz M (ed.). Zarządzanie podmiotami leczniczymi. Kraków 2012; p. 221.

Zajdel J. Prawo medyczne dla kardiologów. Łódź 2009; p. 149.

Civil Code of April 23, 1964 (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Labor Code of June 26, 1974 (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Judgment of the Supreme Court of 18 June 1998, I PKN 191/98, OSP 1999, no. 10, pos. 184.

Judgement of the Supreme Court, April 1, 1955, case number: IV CR39/54, public. W OSN 1957/1, pos. 7.

Judgment of the Court of Appeal in Warsaw of March 3, 1998 no. act I Aca 14/98, public. Wokanda, no. 10/1998, LEX 33180.

Resolution of 7 judges of the Supreme Court of October 26, 1970, III PZP 22/70, OSN CP 1971, nr 7–8, pos. 120.
DOI: http://dx.doi.org/10.20883/jms.2016.232

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Journal of Medical Science

Copyright 2018 by Journal of Medical Sciences