Auto-aggressive behavior in dental patients

Aneta Olszewska, Agata Daktera-Micker, Katarzyna Cieślińska, Ewa Firlej, Barbara Biedziak

Abstract


Auto-aggression can be defined as all actions that aim to inflict mental or physical harm to oneself. It can be caused by a dysfunction of the self-preservation instinct, which can manifest in life-threatening self-mutilation tendencies. Auto-aggression can also be one of the symptoms of psychiatric or emotional dysfunctions such as borderline personality disorder, psychopathy or schizophrenia. A dental appointment, being usually a source of great stress, can induce certain auto-aggressive behaviors as well as dental examination can show some lesions or abnormal changes of anatomical structures in the oral cavity which should be thoroughly examined and treated multidisciplinary according to patient’s behavior.


Keywords


auto-aggression; behavior; dentistry

Full Text:

PDF

References


Favazza AR, Rosenthal RJ Diagnostic Issues in Self‑Mutilation. 1993.

Plessett DN. Auto-extraction. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1959;12:302–303.

Walsh B, Rosen PM. Self‑mutilation: Theory, research, and treatment. New York: Guilford 1988.

Nock MK, Prinstein MJ. Contextual features and behavioral functions of self‑mutilation among adolescents. J Abnorm Psychol. 2005;114(1):140–146.

Skegg K. Self‑harm. Lancet. 2005;336:1471–1483.

Stewart DJ, Kernohan DC. Self‑inflicted gingival injuries – gingivitis artefacta, factitial gingivitis. Dent Rec. 1972;22:418–426..

Lewis H. The unconscious castrative significance of tooth extraction. J Dent Child. 1957;24:3–16.

Walter-Ryann WD, Shirriff JR. Self‑mutilation by tooth extraction. South Med J. 1985;78(12):1519–1520.

Ross S, Heath N. A study of the frequency of self‑mutilation in a community sample of adolescents. J Youth Adolesc. 2002;31(1):67–77.

Wichowicz H, Drogoszewska B, Cubała WJ. Zabiegi stomatologiczne wynikające z obecności zaburzeń psychicznych‑przedstawienie wybranych przypadków. Czas Stomatol. 2006;LIX(9):625–632.

Arnold L, Babiker G. Autoagresja. Mowa zranionego ciała. GWP, Gdańsk 2003.

Warzocha D, Gmitrowicz A, Pawełczyk T. Związek samouszkodzeń wśród młodzieży hospitalizowanej psychiatrycznie z rodzajem zaburzeń psychicznych i wybranymi czynnikami środowiskowymi. Psychiatria Polska. 2008;XLII(5):659–669.

Pisanko M. Nasilenie skłonności agresywnych, a internalizacyjne i eksternalizacyjne zaburzenia zachowania. In: Binczycka‑Anholcer M (ed.). Przemoc i agresja jako problem zdrowia psychicznego. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2005.

Tsirigotis K, Gruszczyński W, Florkowska K. Profilaktyka agresji i przemocy w środowisku młodzieży. In: Binczycka‑Anholcer M (ed.). Przemoc i agresja jako problem zdrowia psychicznego. Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.20883/jms.2017.210

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Journal of Medical Science

Copyright 2018 by Journal of Medical Sciences