Civil liability of doctors and the employment relationship

  • Piotr Stępniak Zakład Prawa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet im. Karola Marcinkowskiego
Keywords: doctor, hospital, employment relationship, patient, damage, liability

Abstract

Article takes the issue of liability of doctors in connection with the provision of health services. The author suggests that this responsibility depends on the type of their employment by the therapeutic entity. So it is regulated by civil law and labor law. Therapeutic entity is as responsible as a company, ie. on the basis of risk. Responsibility of the doctor depends on whether he is employed on the basis of a civil contract, or contract of employment. The author widely discusses implications of different employment contracts. He indicates that the best situation the doctor has as an employee within the meaning of the Labor Code. His liability is in this case reduced to a minimum, i.e. up to 3 – monthly salaries. In the case of civil law contracts, the liability is unlimited. Therefore, the author recommends in the conclusions, that doctors should make contracts of liability insurance.

References

Gniewek E. (ed.) Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. 2008.

Jończyk J. Naprawienie szkody (krzywdy) pacjenta w związku z ubezpieczeniem zdrowotnym. Praca Socjalna. 2003/9.

Kodeks pracy. Komentarz. Wagner B. (ed.). Gdańsk 2004; 15. Komentarz do kodeksu cywilnego. Bieńka G. (ed.). Warszawa 2005; 365.

Nestorowicz M. Prawo medyczne. Toruń 2007.

Radwański Z, Olejniczak A. Zobowiązania – Część ogólna. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa; 2008.

Stępniak P. Prawne aspekty odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej oraz jego personelu. In: Głowacka M, Galicki J. (eds.). Sprawne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Poznań 2010.

Śmieja A. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa (art. 435 k.c.). Research Papers of Wrocław University of Economics. 2014;372.

Published
2016-03-31
How to Cite
Stępniak, P. (2016). Civil liability of doctors and the employment relationship. Journal of Medical Science, 85(1), 54-60. https://doi.org/10.20883/jms.2016.8
Section
Review Papers